https://drankdozijn.fr AGE LEGAL

Bienvenue

Pour vous rendre sur DrankDozijn, vous devez être agé d'au moins 18 ans.

NIX 18 Thuiswinkel

Algemeen

DrankDozijn.nl BV (Kamer van Koophandel 52551148), hierna te noemen DrankDozijn.nl, verleent u hierbij toegang tot DrankDozijn.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. DrankDozijn.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

DrankDozijn.nl spant zich in om de inhoud van DrankDozijn.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op DrankDozijn.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Drankdozijn.nl. DrankDozijn.nl streeft naar een zo laag mogelijke prijs over de gehele breedte van ons assortiment. Wij geven echter geen laagste prijsgarantie af, het kan immers voorkomen dat sommige artikelen bij onze concullega's goedkoper worden aangeboden d.m.v. afprijzingen. DrankDozijn streeft het gehele jaar naar een algeheel laag prijsniveau en zullen bij acties van onze concullega's, het prijspeil van ons assortiment niet (direct) aanpassen. Uit onafhankelijk onderzoek, de vergelijking van de Consumentenbond (januari 2014) blijkt dat het gemiddelde prijspeil van DrankDozijn goedkoper is t.a.v. haar concullega's.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DrankDozijn.nl BV.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DrankDozijn.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De disclaimer in PDF: PDF_voorwaarden